Divine Way - bylinné produkty

Divine Way – bylinné produkty

V Divine Way vyvíjíme a vyrábíme bylinné produkty. Baví nás objevovat nové a nezvyklé věci a uvádět je do praxe. Vždycky nás zajímaly neznámé druhy energie a jejich působení na člověka. Něco jako objevení elektřiny před 150 lety. Posléze se přidaly vlastní zdravotní potíže, se kterými nám nikdo neuměl pomoci. Po asi 20 letech výzkumu se nám podařilo poodhalit fyzikální vlastnosti oné tajemné energie natolik, že jsme se svých potíží zbavili trvale. Ze získaných znalostí jsme sestavili Technologii Divine Way založenou na práci s energií, kterou nyní používáme při výrobě našich bylinných produktů.

V Divine Way se také zabýváme „pochybnými“ vlivy na zdraví jako je vysokofrekvenčního záření, geopatogenní zóny, energie stavebních materiálů a další, díky kterým se doma či v práci necítíme dobře, jsme unavení, nesoustředění, roztržití, málo výkonní (a nemocní). Zjistili jsme, že při vhodně použitém individuálním technickém opatření se vliv těchto sil neutralizuje a my se cítíme (mnohem) lépe.

Také se zabýváme obnovou zničené zemědělské půdy, protože bez zdravé půdy naše civilizace může skončit rychleji než by se čekalo. Půdu ničí mnoho vlivů, hlavně chemická hnojiva, hormonální látky a celoplošný vysokofrekvenční signál. Následkem je masivní úbytek hmyzu a mikroorganizmů, díky kterému půda zemře a nic v ní neroste. Z takové půdy udělat plodnou je velmi těžké, ale ne nemožné. V současné době testujeme a zdokonalujeme Technologii Divine Way pro revitalizaci půdy.

Články
Užitečné a zajímavé informace